ควรใช้ Domain ภาษาไทย หรือ Domain ภาษาอังกฤษดีกว่า

ควรใช้ Domain ภาษาไทยหรือ Domainภาษาอังกฤษดีกว่า

อย่างที่ทราบกันดี ว่าปัจจุบัน Domain (โดเมน) นั้นได้มาพร้อมควบคู่กับการทำเว็บไซต์ และคุณรู้หรือไม่ว่า การมีชื่อโดเมนจะช่วยทำให้ผู้คนนั้นจดจำเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้นมาก และการตั้งชื่อโดเมนยังสามารถสื่อถึงจุดประสงค์ที่คุณต้องการ ให้ผู้เข้าชมทราบถึงรายละเอียดหรือเนื้อหาของเว็บไซต์คุณ ที่มีความแตกต่างไปจากเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ด้วย ดังนั้น โดเมนจึงถือเป็นอีกสิ่งสำคัญของการทำ SEO

Domain นั้นสำคัญอย่างไร

Domain นั้นสำคัญอย่างไร

Domainname คือ ชื่อ แหล่งที่อยู่ หรือแหล่งอ้างอิง ที่ใช้เรียกเมื่อเปิดชมเว็บไซต์ (Website) เป็นชื่อที่มักใช้แทนการเรียกหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address) ที่มีตัวเลขจำนวนหลายหลักที่ยากต่อการจำมากไป เมื่อต้องการเข้าสู่เว็บไซต์นั้น ๆ ดังนั้น จึงเป็นผลที่ดีกว่ามาก หากมีการนำตัวอักษรเข้ามาช่วยในการจดจำมากขึ้นแทนตัวเลข IP

ประเภทของ Domain

ประเภทของ Domain

DomainName จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. โดเมน 2 ระดับ ประกอบด้วย ชื่อโดเมน และ ประเภทของโดเมน คือ คำย่อขององค์กร โดยประเภทขององค์กรที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้

 • .com คือ องค์กรพาณิชย์ บริษัท เว็บไซต์ส่วนตัว
 • .info คือ องค์กรที่ให้รายละเอียดข้อมูล
 • .net คือ กลุ่มเครือข่ายธุรกิจ หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย
 • .org คือ องค์กรเอกชน ที่ไม่มีการแสวงหาผลกำไร
 • .mil คือ องค์กรของทหาร
 • .edu คือ องค์กรของสถาบันการศึกษา

2. โดเมน 3 ระดับ ประกอบด้วย ชื่อโดเมน ประเภทของโดเมน และ ชื่อประเทศ โดยประเภท ขององค์กรที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้

 • .th คือ บุคคลทั่วไปและหน่วยงานทุกประเภท
 • .go คือ องค์กรของรัฐบาล
 • .net คือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย
 • .or คือ องค์กรเอกชน ที่ไม่แสวงผลกำไร
 • .co.th คือ องค์กรพาณิชย์ที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย
  ( ตัวย่อที่ตั้งขององค์กรของสามประเทศหลัก ๆ ที่คุณสามารถพบเห็นได้บ่อย .cn คือ ประเทศจีน .jp คือ ประเทศญี่ปุ่น .au คือ ประเทศออสเตรเลีย)

ควรเลือกใช้ Domain ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

การเลือกใช้ Domain ไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งสองแบบนั้นมีข้อดีไม่ต่างกันเลย แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับคุณว่า คุณต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไหน เพราะหากต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแค่ในประเทศไทย คุณก็สามารถใช้ชื่อโดเมนเป็นภาษาไทยอย่างเดียวได้ แต่กรณีที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ คุณก็ควรเลือกใช้ชื่อโดเมนที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่เพื่อเป็นผลดีกับการทำ SEO ที่จะช่วยในเรื่องของการแสดงผลการค้นหา คุณควรใช้ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทั้งสองจะต้องมีความสอดคล้องกัน แต่ถ้าหากต้องการใช้ชื่อโดเมนภาษาไทยเพียงอย่างเดียวจริง ๆ ก็จำเป็นต้องทำการแปลงลิงก์ก่อน เพราะถ้าไม่แปลงลิงก์ก่อน เมื่อนำลิงก์ไปฝังตามเว็บไซต์อื่น ๆ แล้วก็จะไม่สามารถใช้ลิงก์นั้น เพื่อเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของคุณได้

ในอดีตแรกเริ่ม การใช้โดเมนส่วนใหญ่มักจะถูกเลือกใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่เมื่อมาถึงปัจจุบันในปี 2023 ในยุคที่มีการใช้เว็บไซต์ในการทำธุรกิจมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จากชื่อโดเมนที่มีเพียงแค่ภาษาอังกฤษ ตอนนี้ก็จึงมีการใช้ชื่อโดเมนเป็นภาษาไทยให้เห็นบ่อยขึ้น โดยสาเหตุก็มาจากที่ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษได้ถูกใช้ไปค่อนข้างเยอะ และอาจเกิดการใช้ซ้ำได้ง่ายมาก ทำให้ปัจจุบันผู้ที่เริ่มสร้างเว็บไซต์ในการทำธุรกิจ ไม่สามารถใช้ชื่อโดเมนที่ต้องการได้แล้ว ดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนชื่อไปใช้ชื่ออื่น ซึ่งทำให้เสียเวลา เพราะต้องกลับไปนั่งคิดชื่อใหม่ และต้องใช้การตัดสินใจพอสมควร เป็นต้น แต่การใช้โดเมนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก็ไม่ได้ทำให้คนสร้างเว็บไซต์ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เรามาดูกันดีกว่าว่าธุรกิจของเรา ควรใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยดีกว่ากัน

ข้อดีและข้อเสียของชื่อ Domain

เทคนิคในการเลือกชื่อ Domain ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ชื่อ DomainName ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ SEO ดังนั้นการที่คุณใช้โดเมนได้อย่างถูกต้องตามหลักการที่ดี ก็จะส่งผลต่อการค้นหา หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย และเพราะเป็นการใช้ที่ควบคู่ไปกับเว็บไซต์ของคุณในระยะยาว คุณจึงควรเรียนรู้เทคนิคที่ดี ซึ่งมีดังนี้

 • คุณต้องระวัง การตั้งชื่อที่อาจมีผลต่อปัญหาลิขสิทธิ์ เพราะไปซ้ำหรือคล้ายกับธุรกิจอื่น
 • ค้นหาและตรวจชื่อโดเมนที่คุณต้องการก่อน ว่าสามารถใช้งานได้จริง ๆ ก่อนซื้อ
 • ชื่อโดเมนที่ดี ควรสั้นกระชับและสามารถอ่านออกเสียงได้ง่าย
 • ทำการตั้งชื่อในส่วน Top level ด้วย “.com” 
 • ในชื่อโดเมนควรจะมี Keyword หรือคำหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณด้วย
 • เลี่ยงการใช้อักษรซ้ำกัน เพื่อความอ่านง่าย
 • ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ – (hyphens) จะดีที่สุด
 • เลือกหาบริษัทหรือผู้ให้บริการรับจดโดเมน ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • คุณต้องทำการตรวจสอบชื่อโดเมน ว่ามีการใช้ซ้ำหรือไม่ 
 • เพื่อที่คุณจะต้องทำการคำนวณถึงค่าใช้จ่าย ดังนั้นคุณควรเลือกจำนวนปีที่ต้องการจดโดเมน
 • ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกเข้าไปอย่างละเอียด อย่าให้มีการตกหล่นก่อนกดสั่งซื้อ
 • ชื่อโดเมนต้องมีความสอดคล้องกับความสำคัญของเว็บไซต์คุณ

ข้อควรระวังในการตั้ง Domain

ข้อควรระวังในการตั้งโดเมน

การทำตั้งชื่อโดเมนที่ดี ควรมีเทคนิคที่ดีตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ก็อย่าลืมว่าคุณเองก็ต้องระวังอย่างมากในการตั้งชื่อโดเมน เพราะถ้าหากทำผิดพลาดในบางจุด นั่นก็อาจส่งผลให้กับเว็บไซต์ของคุณได้ และไม่ว่าจะเป็นการใช้โดเมนภาษาใดก็ตาม สิ่งที่ควรระวังมี ดังนี้

– เนื่องจากให้ง่ายต่อการโฆษณา ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโดเมนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตาม คุณไม่ควรที่จะใช้ชื่อของโดเมนที่อยากต่อการจำ หรือ การสะกดคำที่ยากจนเกินไป ที่สำคัญจะต้องไม่ยาวจนเกินไปด้วย เพราะความยาวของชื่อโดเมน ต้องไม่เกิน 63 ตัวอักษร
– แต่หากคุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ชื่อที่ยาว เพื่อเลี่ยงการใช้ซ้ำจริง ๆ คุณควรระวังให้มากที่อาจจะตั้งชื่อออกมาไม่สอดคล้องกับธุรกิจของเว็บไซต์คุณ
– ในกรณีที่ต้องระวังมาก หากใช้ชื่อโดเมนเป็นภาษาอังกฤษคือ ในเรื่องของตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ตัวเล็ก เพราะนั่นถือว่าเหมือนกัน
– ในกรณีนี้เป็นการใช้ภาษาอังกฤษอีกเช่นกันที่ควรระวังในเรื่องของการเติม S หรือไม่เติม S เพราะอาจทำให้เกิดการสับสน ดังนั้นคุณควรจดทะเบียนไว้ทั้งสองแบบ
– คุณสามารถใช้ตัวเลข 0-9 ในชื่อโดเมนได้โดยไม่ต้องกังวล
– หน้าชื่อโดเมนห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) หรือ ตัวอักษรพิเศษ ที่ไม่สามารถใช้จดทะเบียน เช่น ? \ ” [ ] { } ! @ # $ % ^ & ฿ * ( ) + | / < > , ‘ _ ⁂ € ™ ❀ ↑ → € £ ¥ ₮ ▲ ∞ ⑦ ®️ ©

สรุป การเลือกใช้ภาษาในการจดชื่อ Domain

สำหรับการทำเว็บไซต์ SEO หากต้องการให้เว็บไซต์ของคุณให้ติดอันดับการค้นหาเป็นอันดับแรก ๆ การใช้โดเมนจึงถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญ เพราะเป็นการตั้งชื่อให้ง่ายต่อการจดจำและบอกต่อ เพื่อสามารถที่จะช่วยเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้มากขึ้นและยังเป็นการบ่งบอก หรือระบุได้ชัดขึ้นว่าเว็บไซต์ของคุณเกี่ยวกับอะไร ดังนั้นการตั้งชื่อโดเมนก็เป็นส่วนที่สำคัญ ที่จะทำให้ได้กลุ่มเป้าหมายง่ายขึ้น

ถ้าคุณสงสัย ว่าแล้วภาษาอะไรที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณกันแน่ อย่างที่ได้อธิบายไปข้างต้น ที่ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ก็ล้วนมีข้อดีที่จะนำใช้ในการใช้ตั้งชื่อโดเมนทั้งนั้น เพราะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการให้เข้าถึงเว็บไซต์ของคุณมากกว่า แต่ถ้าจะให้เราแนะนำสำหรับมือใหม่ ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อโดเมนที่ซ้ำกับเว็บไซต์อื่น หรืออยากใช้ภาษาที่ง่ายต่อการค้นหา ให้เป็นไปตามกระแสสังคม เราจึงอยากแนะนำให้ใช้ภาษาแม่อย่างภาษาไทยเป็นหลัก เพื่อง่ายต่อการค้นหา และการได้รับความนิยมอย่างทั่วถึงเพื่อเพิ่มอันดับการค้นหาจนติดอันดับได้