SEO (Search Engine Optimization) คืออะไร ?

SEO คืออะไร

Search Engine Optimization คือ กระบวณการปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ การปรับโครงสร้างโค้ด ปรับความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ รวมไปถึงการกำหนดเนื้อหา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ค้นหาของเว็บ Search Engine (เครื่องมือค้นหา) ต่าง ๆตัวอย่าง เช่น Google ซึ่งผลลัพธ์ปรับแต่งเว็บไซต์ของการทำ SEO จะทำให้เว็บไซต์ของคุณ ติดอันดับอยู่ในลำดับต้นแรก ๆ ที่มีความน่าสนใจ ด้วยคีย์เวิร์ด (Keyword) หรือคำที่ใช้ในค้นหาที่คุณต้องการและมีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของคุณ

ในส่วนของการแสดงผลลัพธ์ เว็บไซต์จะปรากฏบนเว็บ Search Engine ทางด้านซ้ายของ Search Engine ซึ่งการแสดงผล จะแสดงหน้าละ 10 อันดับ หน้าแรก (อันดับ 1-10) และ หน้าที่สอง (อันดับ 11-20) ซึ่งการทำ Search Engine Optimization ที่ดีและได้ผลนั้นเว็บที่ทำ Search Engine Optimization ควรที่จะอยู่หน้าแรก แต่ไม่ควรอยู่เกินหน้าที่ 2 ซึ่งจะได้รับการเข้าเยี่ยมชม บ่อยครั้งมากที่สุด ยิ่งอันดับสูงมากเท่าไร อัตรการคลิกเข้าสู่เว็บก็สูงขึ้น และจะส่งผลต่อยอดขาย ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

หากต้องการธุรกิจของคุณ ปรากฎบน Search Engine Optimization ควรจะกำหนดเป้าหมายการค้นหาก่อน ว่าจะให้เว็บไซต์แสดงที่ผลการค้นหา Keyword โดยเริ่มจากการที่คิดว่า ถ้าผู้ใช้จะเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณ เขาจะทำการค้นหา Google ด้วย Keyword ที่เขาต้องการที่จะรู้ เมื่อได้ชุดของ Keyword แล้ว คุณสามารถกำหนดและตรวจสอบด้วยเครื่องมือ Google Keyword Planner ได้ว่า Keyword แต่ละคำมีประวัติการค้นหาประมาณมากน้อยเท่าไร

และมีสภาพการจัดอันดับกับเว็บอื่น ๆ มากน้อยหรือไม่ ลำดับถัดไป เมื่อเลือก Keyword ที่มีปริมาณการค้นหาที่คุ้มค่าเป็น Keyword ชุดหลักที่เราที่จะทำใช้ Search Engine Optimization จะเน้นการทำเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ ให้ข้อมูลที่ตรงกับ Keyword ที่ใช้ค้นหาจึงสามารถส่งผลในการทำ SEO ใน Search Engine อื่น ๆ อีกด้วย

วิธีการทำ SEO (Search Engine Optimization)

วิธีการทำ SEO

ปัจจัยหลัก ที่ส่งผลต่อ การทำ Search Engine Optimization
1. Description หรือ คำอธิบายของหน้าเว็บไซต์

2. ชื่อเว็บไซต์ หรือ คุณภาพโดเมนเนม

3. Content หรือ เนื้อหาของเว็บไซต์ ต้องเขียนขยาย
description อีกทีนึงให้รายละเอียดที่ครบถ้วน

4. Title หรือชื่อจำกัดความของหน้าเว็บไซต์

5. คุณภาพของบทความ และเนื้อหา

6. Keyword หรือ คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และต้องตรง
กับ keyword ที่เราต้องการทำ Search Engine Optimization

7. ความน่าเชื่อถือของโครงสร้างเว็บไซต์ และความปลอดภัย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ SEO มีอะไรบ้าง

1. สามารถทำให้ได้กลุ่มลูกค้า ที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. สามารถโปรโมทเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์

4. ทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบนเว็บเสิร์ชเอ็นจินได้

5. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด

6. ทำให้เว็บไซต์ของคุณง่ายต่อการค้นหาบน Google

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ-SEO

สรุป ความสำคัญของการทำ SEO

กลยุทธ์สำหรับการทำ Search Engine Optimization ให้ประสบความสำเร็จ คือ “การทำ Search Engine Optimization ให้คุณทำให้เป็นตัวเอง โดยคำนึงถึง User (ผู้ใช้งาน) เป็นหลัก” จะทำให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง และติดอันดับอย่างยั่งยืน

เขียนและแปลโดย : ตาโต THAITOPSEO